Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwa studiów: „Obrót środkami ochrony roślin i nawozami”

 

 

 

Forma studiów: niestacjonarne

Dyscyplina/iny: rolnictwo i ogrodnictwo

 

 

 

Poziom kształcenia: podyplomowy

 

 

 

Kod

Efekt uczenia się dla programu studiów

Odniesienie do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK

Kody treści programowych prowadzących do uzyskania efektu uczenia się

 

Wiedza

 

OSO_10-_W01

Po zrealizowaniu części wykładowej potrafi profesjonalnie obchodzić się ze środkami ochrony roślin.

P6S_WG

T-W-1 T-W-2

 

OSO_10-_W02

Zna i potrafi stosować nawozy.

P6S_WG

T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W03

Zna i potrafi stosować środki ochrony roślin.

P6S_WG

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W04

Ma wiedzę o szkodnikach w uprawach polowych i potrafi wykonywać zabiegi w uprawie roślin.

P6S_WG

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-W-1 T-W-2

 

OSO_10-_W05

Ma wiedze z zakresu zrównoważonego nawożenia roślin.

P6S_WG

T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W06

Ma wiedzę z zakresu marketingu komunikacyjnego.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1

 

OSO_10-_W07

Ma wiedzą z zakresu przepisów prawnych dotyczących środków ochrony roślin i nawozów.

P6S_WG

T-W-1

 

OSO_10-_W08

Zna skutki odziaływania agrochemikaliów na środowisko.

P6S_WG

T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W09

Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślinnej.

P6S_WG

T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W10

Ma podstawową wiedze z zakresu produkcji sadowniczej.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4

 

OSO_10-_W11

Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji warzyw.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W12

Ma podstawową wiedzę z zakresu fitopatologii.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W13

Ma podstawową wiedzę z zakresu entomologii.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W14

Ma podstawową wiedzę z zakresu herbologii.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_W15

Ma podstawową wiedze z zakresu pratotechniki.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1

 

OSO_10-_W16

Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej.

P6S_WG

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

 

Umiejętności

 

OSO_10-_U01

Umie bezpiecznie stosować środki ochrony roślin.

P6S_UK P6S_UU

T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U02

Umie stosować nawozy w produkcji roślinnej.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U03

Umie stosować środki ochrony roślin w produkcji roślinnej.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U04

Umie i potrafi monitorować szkodniki w uprawach rolniczych.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-W-1

 

OSO_10-_U05

Potrafi ocenić zapotrzebowania pokarmowe i nawozowe roślin w uprawie zrównoważonej.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-W-1

 

OSO_10-_U06

Potrafi wykorzystać techniki komunikowania się.

P6S_UK P6S_UU

T-T-1 T-W-1

 

OSO_10-_U07

Zna i potrafi wykorzystywać przepisy prawne dotyczące środków ochrony roślin i nawozów.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-W-1

 

OSO_10-_U08

Potrafił ograniczyć negatywne skutki chemizacji rolnictwa.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U09

Potrafi przedstawić agrotechnologię roślin rolniczych.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U10

Potrafi zaprojektować technologię produkcji roślin sadowniczych.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4

 

OSO_10-_U11

Potrafi zaprojektować technologię produkcji roślin warzywniczych.

P6S_UK P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U12

Potrafi odpowiednio wykorzystać metody zwalczania chorób.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U13

Potrafi odpowiednio wykorzystać metody zwalczania szkodników.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U14

Potrafi odpowiednio wykorzystać metody ograniczania chwastów.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_U15

Potrafi odpowiednio pielęgnować użytki zielone.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1

 

OSO_10-_U16

Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin.

P6S_UK P6S_UU P6S_UW

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

 

Kompetencje

 

OSO_10-_K01

Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz poszerzania wiedzy.

P6S_KK P6S_KR

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_K02

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

 

OSO_10-_K03

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości.

P6S_KK P6S_KR

T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_K04

Ma świadomość ryzyka. Potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływu na środowiska naturalne.

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_K05

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

P6S_KK

T-T-1 T-W-1

 

OSO_10-_K06

Jest świadomy ważności i potrzeby ochrony środowiska.

P6S_KK P6S_KO

T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5

 

OSO_10-_K07

Orientuje się w trendach, przepisach i potrzebach konsumenta.

P6S_KK

T-W-1