Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończona studiów wyższych.


Wymagania stawiane kandydatom:


Zainteresowania środowiskiem, chemią i rolnictwem oraz podstawowa wiedza z zakresu środków ochrony roślin i nawozów.


Kolejność przyjęć na studia podyplomowe wyznacza kolejność złożenia dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona przez Uczelnię – oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia;
  4. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotu spoza uczelni);

REKRUTACJA TRWA DO 30.09.2022 23:59)

 Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 prowadzona będzie za pomocą nowego programu rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem https://irk.zut.edu.pl/pl/