Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek

PLAN STUDIÓW


Liczba godzin dydaktycznych 219, w tym 167 godzin wykładów, 16 godzin ćwiczeń, w tym 36 godzin ćwiczeń terenowych.

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych
Dyscypliny naukowe rolnictwo i ogrodnictwo (100%)
Profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarna
Poziom kształcenia podyplomowy Rok akademicki 2021/2022
Specjalność/specjalizacja Obowiązuje od 2021-10-01
ObieralnośćKod modułu / przedmiotuModuł / przedmiotFZLiczba godzinSuma ECTSPraktyczne ECTSKontaktowe ECTSI ROK
L. egz.L. zal.SumaForma zajęć1 semestr2 semestr
Zajęcia audytoryjneZajęcia praktyczneZajęcia audytoryjneECTSZajęcia praktyczneECTSECTS w semestrzeZajęcia audytoryjneECTSZajęcia praktyczneECTSECTS w semestrze
BlokLOEGrupaWATWATWAT
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
OŚORN-1Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów0144001,00,00,24z1,01,00,0
OŚORN-10Agrotechnika roślin sadowniczych021612043,01,00,60,012z2,04z1,03,0
OŚORN-11Agrotechnika roślin warzywnych021612043,01,00,70,012z2,04z1,03,0
OŚORN-12Ochrona roślin przed chorobami021814042,01,00,70,014z1,04z1,02,0
OŚORN-13Ochrona roślin przed szkodnikami021814042,01,00,70,014z1,04z1,02,0
OŚORN-14Ograniczenie zachwaszczania021814042,01,00,70,014z1,04z1,02,0
OŚORN-15Pratotechnika na użytkach zielonych021612043,01,00,70,012z2,04z1,03,0
OŚORN-16Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin i nawożeniu021410042,01,00,60,010z1,04z1,02,0
OŚORN-2Charakterystyka i stosowanie nawozów0220101003,00,00,810z10z3,03,00,0
OŚORN-3Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin022014603,00,00,814z6z3,03,00,0
OŚORN-4Integrowana ochrona roślin011010001,00,00,410z1,01,00,0
OŚORN-5Integrowane nawożenie roślin011010001,00,00,410z1,01,00,0
OŚORN-6Nowoczesne metody komunikowania się z producentami i klientami0295041,00,50,45z0,54z0,51,00,0
OŚORN-7Przepisy prawne w zakresie środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia0144001,00,00,24z1,01,00,0
OŚORN-8Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin i nawozów na środowisko0188001,00,00,38z1,01,00,0
OŚORN-9Agrotechnika roślin rolniczych021612043,01,00,60,012z2,04z1,03,0
OŚRN-17Egzamin końcowy1022003,00,00,10,02e3,03,0
Razem127219167163635,08,58,965016011,5400,512,010200015,03208,023,0
Moduły/Przedmioty obieralne
SUMA127219167163635,08,58,965016011,5400,512,010200015,03208,023,0
LOEliczba obieranych elementów
FZforma zaliczenia
Zajęcia audytoryjne
Wwykłady
Aćwiczenia audytoryjne
Zajęcia praktyczne
Tzajęcia terenowe